بخند بانو بخند.
خنده ات گوش کاعنات را که هیچ، 
کل فلک را میلرزاند
بخند از ته وجودت.
که اخمهایت
ناکامی هایت
 دشمن شادت نکند.
که گاهی روزگار  پیچش کوچکی به نگی هایت.اگر داد
قلبت اگر دگر روزی از بی مهری ادمهایش لرزید
با خنده ات اوج قوی بودنت را به رخ شان بکشی
بخند بانوووو
بزار خنده ات گوش تک تک کسانی را که روزی کمر  به شکستنت بستند و از هیچ دل شکستنی فرو گزاری نکردند. بلرزاند.
بخند بانو.
روزگار برای تلخیهایش.
بار و بارها بازهم به سراغت می آید
بگذار وا بمانند از اینکه  هنوز دردمندانه،
صدای قهقه ات گوش فلک را کر میکند !
که هنوزم قوی ترین آدم روی زمینی!!!
 

بخند ,خنده ,بانو ,بخند بانو منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

همه چی موجوده آلفا 5 jessicanzkxzzuy Seite تی وی قرآن فارسی استقلال ایرانم انرژي خورشيدي -Solar Energy فروشگاه دیجی myahjqkv03 Seite